Komitet Naukowy

prof. Mariola Bidzan – przewodnicząca

prof. Michał Harciarek

prof. Stanisław Kowalik

prof. Amadeusz Krause

prof. Janusz Limon

prof. Małgorzata Lipowska

prof. Roman Ossowski

prof. Wojciech Otrębski

prof. Grzegorz Węgrzyn

prof. Jolanta Wierzba