Warsztaty

UWAGA!!! WARSZTATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SALACH: C103,C104

Formularz do zapisów znajduje się na dole tej strony.

UWAGA!!! W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM WARSZTATAMI, INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ JEDYNIE NA DWA WYBRANE WARSZTATY.

Opłata za Sympozjum ( 50 zł) obejmuje również część warsztatową.

*W przypadku studentów Uniwersytetu Gdańskiego- możliwość bezpłatnego uczestnictwa w Sympozjum obejmuje tylko część wykładową 1/04/2017 ( bez materiałów i przerw kawowych), w przypadku chęci uczestniczenia w warsztatach należy wnieść opłatę ( wszelkie informacje na temat płatności znajdują się w zakładce REJESTRACJA).

Część warsztatowa odbędzie się 31.03.2017 r

Warsztaty dedykowane są:

 • Rodzicom i opiekunom,
 • Lekarzom,
 • Personelowi pielęgniarskiemu,
 • Psychologom,
 • Pedagogom,
 • Logopedom,
 • Fizjoterapeutom,

oraz WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM!

 

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. C-Eye – wsparcie w komunikacji z pacjentem (dr Bartosz Kunka, AssisTech Gdańsk)
 2. Wypalenie zawodowe – groźba czy nieuchronny skutek stresu doświadczanego przez pracowników medycznych (dr Beata Mańkowska, UG Gdańsk)
 3. Walka o władzę w perspektywie rozwojowej – konteksty psychologii ewolucyjnej i rehabilitacji (dr Anna Jankowska, UG Gdańsk)
 4. Wypalenie sił – oblicza pomocy rodzinie dziecka z niepełnosprawnością (dr Aleksandra Szulman-Wardal, dr Joanna Kozaka, UG Gdańsk)- Brak miejsc na warsztat.
 5. Somasześciany Heina – zastosowanie w edukacji i rehabilitacji dziecka z
  niepełnosprawnością na podłożu genetycznym (Paulina Anikiej UG Gdańsk, Adrianna Mańska, UG Gdańsk)
 6.  Na granicy symbolu matematycznego – przykłady kreatywnego zastosowania systemu Numicon i systemu SSA ( Stern Structural Aritmetic)  w edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością na podłożu genetycznym  (dr Arkadiusz Mański, UG Gdańsk)- Brak miejsc na warsztat.

Godziny warsztatów:

Warsztat 1 i 3 : 14.00 do 15.30 ;
Warsztat 2 i 4 : 15.45 do 17.15 ;
Warsztat 5 i 6 : 17.30 do 19.00 ;

 

Formularz do zapisów:

Link do formularza: https://goo.gl/forms/KX8R1S4OF1vgsXDc2