Komitet Organizacyjny

dr Arkadiusz Mański – przewodniczący

dr Anna Jankowska

dr Beata Mańkowska

dr Agata Rudnik

dr Aleksandra Szulman-Wardal

Paulina Anikiej

Anna Monika Domysławska