Plan Sympozjum

01.04.2017 r.

 

7.30-8.30 Rejestracja uczestników Hall główny Wydziału Nauk Społecznych UG
8.30 – 8.45 Otwarcie Sympozjum Prof. dr hab. Mariola Bidzan, UG Gdańsk
8.45 – 9.30 Rozwój idei rehabilitacji w naukach medycznych i społecznych – osiągnięcia i bariery Prof. dr hab. Roman Ossowski, UKW Bydgoszcz
9.40 – 10.25 Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w rehabilitacji kompleksowej: zadania i wyzwania Dr hab. Wojciech Otrębski, KUL Lublin
PRZERWA KAWOWA
10.50-11.35  

Wrodzone wady rozwojowe i choroby genetyczne w sztuce

 

 

Prof. dr hab. Janusz Limon, GUMed Gdańsk

11.45– 12.30 Genotyp-fenotyp: podstawy molekularne – dlaczego nie zawsze korelacja

jest taka prosta?

 

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, UG Gdańsk
12.40 – 13.25 Niespodzianki korelacji genotyp-fenotyp Dr hab. Jolanta Wierzba, GUMed Gdańsk
PRZERWA OBIADOWA
14.05 – 14.50 Co nowego wnosi wiedza o plastyczności mózgu do praktyki rehabilitacyjnej? Prof. dr hab. Stanisław Kowalik, AWF Poznań
15.00 – 15.15 Projekt funkcjonowania Psychologicznej Poradni Genetycznych Chorób Rzadkich Dr Arkadiusz Mański, UG Gdańsk

Dr Aleksandra Szulman-Wardal, UG Gdańsk