Strona główna

 

Szanowni Państwo!!! Dla osób, które nie zdążyły zarejestrować się oraz opłacić Sympozjum będzie możliwość zrobienia tego w dzień wydarzenia w recepcji, która będzie znajdowała się przy wejściu do Wydziału Nauk Społecznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!

I INTERDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM NAUKOWE

 OD GENOTYPU DO FENOTYPU
W PERSPEKTYWIE PSYCHOLOGII REHABILITACJI

Termin: 31.03 – 01.04. 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Gdański
Instytut Psychologii
ul. Bażyńskiego 4,
80-309 Gdańsk

Organizowane przez:

Instytut Psychologii

Uniwersytet Gdański

Telefon: +48 58 523 43 24

Strona WWW: http://psychologia.ug.edu.pl/

E-mail: odgenotypu@gmail.com

Drukowanie